HomeCategory

Uncategorized Archives - Адр Пловдив

January 13, 2023
Опасни товари

„Опасните товари“ са вещества и изделия, чиито превоз е забранен от конвенция АДР или е разрешен само при условията, посочени в нея. Въз основа на техните свойства и съобразно критериите на АДР те се разпределят в девет класа: Клас 1 – Взривни вещества и изделия. Клас 2 – Газове Клас 3 – Запалими течности Клас...