АДР ВОДАЧИ
курсове за обучение

Учебен център „Гавазови“ ЕООД

адр курсове пловдив
Учебен център „Гавазови“ ЕООД организира и провежда курсове за обучение на водачи, превозващи опасни товари по шосе – ADR.
Обучението е изцяло теоретично и се извършва по единна програма, съгласно Наредба № 40 на Министерство на транспорта.

Обучението включва следните модули:

Вид на курса Норматив
Основен курс 19 учебни часа
Превоз на опасни товари в цистерни 13 учебни часа
Превоз на взривни вещества и изделия 8 учебни часа
Превоз на радиоактивни материали 8 учебни часа

Решавай онлайн листовки от тук

В зависимост от вида на товара, който се превозва обучението може да бъде с продължителност съответно три, четири и пет дни.
Преминалите обучение полагат теоретичен изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Изпитите се организират и провеждат от ИА „Автомобилна администрация“ чрез регионалните Дирекции в страната.

Изпитите за придобиване и за удължаване на срока на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари се провеждат всеки четен четвъртък от месеца.

* таксите за изпити и за издаване на удостоверения са по Тарифа 5 на Министерството на транспорта. Таксата за изпит се заплаща на място в деня на изпита.

На успешно положилите изпит се издава АДР свидетелство за водач, превозващ опасни товари от Министерство на транспорта за период от пет години. Преди изтичане на петгодишния период водачът може да премине опреснителен курс, за да удължи своята правоспособност, като е длъжен в деня на изпита да представи валидно АДР свидетелство. В случай, че свидетелството е изтекло кандидатът трябва отново да придобие правоспособност.

Записването за курс за превоз на опасни товари се извършва в офисите на Учебния център на ул. „Атанас Каменаров“ 5 и бул. “Цариградско шосе” 60 или на телефон: 0897698933.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Василка Гавазова

Консултант по АДР със защитена бакалаварска степен по „Счетоводство и контрол“ още по време на обучението си осъзнава, че счетоводството не е нейното призвание и паралелно с магистърската степен „Финанси“ в ПУ завършва успешно професионална квалификация за преподавател – инструктор през 2012г. в Колеж – Сливен към Технически Университет София.

Така стартира преподавателската си кариера и прилага мъдроста на Конфуций в своето забързано ежедневие – „Избери работата, която обичаш и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си“.

В личен план е съпруга и майка на две деца. Старае се да ги научи на трудолюбие и упоритост и често им напомня немската поговорка „Arbeit macht den Meister“.
Така вече 9 години Василка е активен лектор в обучителните курсове за:
  • придобиване на АДР свидетелство на водача
  • обучения за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
  • придобиване на удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари
  • обучения за придобиване на свидетелство за управление на МПС от всички категории
  • обучения за придобиване на свидетелсва за правоспособност на водачи на универсални електрокари и мотокари високоповдигачи
адр курсове пловдив