13 Юни 2024
Стартира курс за вътрешен и международен превоз на опасни товари по шосе - АДР.
27 Юни 2024
Стартира курс за вътрешен и международен превоз на опасни товари по шосе - АДР.
ИЗВЪНРЕДНИ ДАТИ
За повече информация свържете се с нас на телефон: +359 893750521

Дати за предстоящи курсове за АДР консултанти

07 Юли 2024
Стартира курс за "Косултант по безопасността при превоз на опасни товари" съгласно Спогодба АДР.
Промоция.
Само сега цена на курс 550 лв.

Учебен център
"Гавазови" ЕООД

Организира и провежда курсове за обучение на водачи, превозващи опасни товари по шосе и обучения за консултанти по безопастност при превоз на опасни товари съгласно Споготба ADR.

Обучението е изцяло теоретично и се извършва по единна програма, съгласно Наредба № 40 на Министерство на транспорта.

В зависимост от вида на товара, който се превозва АДР курса може да бъде с продължителност съответно три, четири и пет дни.
Преминалите обучение полагат теоретичен изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Изпитите се организират и провеждат от ИА „Автомобилна администрация“ чрез регионалните Дирекции в страната.

След преминат АДР курс, на успешно положилите изпит се издава АДР свидетелство за водач, превозващ опасни товари от Министерство на транспорта за период от пет години. Преди изтичане на петгодишния период водачът може да премине опреснителен курс, за да удължи своята правоспособност, като е длъжен в деня на изпита да представи валидно АДР свидетелство. В случай, че свидетелството е изтекло кандидатът трябва отново да придобие правоспособност.

http://adr-plovdiv.com/wp-content/uploads/2019/04/img-team.png
Нашите офиси

Свържете се с Нас

Заповядайте в офисите ни или се обадете на телефон: +359 893 750 721.
Централен Офис
гр. Пловдив
бул. "Цариградско шосе" № 60
Телефон
+359 893 750 721
Офис 1
гр. Пловдив
улица "Атанас Каменаров" №: 5
Телефон
+359 893 750 721
bt_bb_google_maps_coverage_image